Ammattilaisille

Tervetuloa sivuilleni.  Täältä löydät kuka olen, ja millaiselle ihmiskuvalle rakennan ajatteluni ja kliiniset toimintamallini.

Jos traumainformoitu koulutus kiinnostaa organisaatiotasi, pyydä koulutustarjousta. (sähköpostini on esisuomi @ gmail.com)

LINKKEJÄ:

Hammashoitoa pelkävän potilaan hoitamiseen kannattaa yhdistää näyttöön perustuvia terapeuttisia menetelmiä sekä tarvittaessa myös relaksoivia lääkityksiä tai sedaatiota.  Onnistuneen hammashoidon sydämen muodostaa toimiva vuorovaikutussuhde potilaan kanssa. Mikäli hammashoito on stressi potilaalle, on se sitä myös hammashoitohenkilökunnalle. Clin Cosmet Investig Dent. 2016; 8: 35–50. Published online 2016 Mar 10, Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: Literature rewiew

Professori Satu Lahden diasarja hammashoitopelosta.

Tässä kattava artikkeli (K Swarthout-Roan, 2013, The Roots of Dental Fear)  hammashoitopelkoon liittyvän ahdistuksen traumaattisista juurista.

Tässä kirjoittamani artikkelisarja hammashoitopelosta:

Ensimmäisessä artikkelissa käsittelen lähinnä hammashoitopelon taustaa, kuten etiologiaa ja esiintyvyyttä.

Toisessa artikkelissa pohdin, mitä potilas itse voi tehdä hammashoitopelkonsa eteen, ja esittelen tunteiden säätelyikkunan, jota käytetään nykyään apuna traumaterapiassa ja omien tunnetilojen säätelyssä.

Kolmannessa artikkelissa puhun terveydenhuollon ammattilaisen tietoisuustaitojen merkityksestä hammashoitopelon lieventämisessä.

Neljännessä artikkelissa puhun traumojen merkityksestä hammashoitopelossa ja kuinka hypnoterapeuttista tai terapeuttista koulutusta saanut suun hoidon ammattilainen voi hyödyntää traumaterapian menetelmiä, erityisesti mindfulness-menetelmiä,  hammashoidossa.

Autonomisen hermoston toiminnan sekä dissosiaatioilmiöiden ymmärrys on tärkeää pelkääviä potilaita hoidettaessa. Tässä valaiseva diasarja perusasioista liittyen traumoihin.

Musiikkia voidaan yhdistää kliiniseen työskentelyyn terapiana hammashoitopelosta kärsivän potilaan hoitamisessa.