Miksi traumainformoitu sote?

— Kati Sarvela —

Monet hahmottavat, että traumoja on vain suuret mullistavat tapahtumat, kuten seksuaalinen hyväksikäyttö tai tsunami. Asia on kuitenkin niin, että trauma on moniuloittenen ilmiö. Yksittäinen traumatisoiva tapahtuma voi aiheuttaa niin sanotun I-tyypin trauman. Toistuva traumatisoiva tekijä ihmisen elämässä (esim. perheväkivalta, lääketieteelliset toimenpiteet ja diagnoosit, koulukiusaaminen, työpaikkakiusaaminen, tuskainen avioero ja huoltajuusriidat) voivat kasaantuessaan puolestaan aiheuttaa niin sanotun II-tyypin trauman. Kehomieleen, mutta yhtä lailla myös yhteisöön tai traumatisoituneeseen organisaatioon, voi kerääntyä monenlaisia pienempiä tai suurempia traumaattisia tapahtumia, jonka seurauksena voi syntyä traumaattista stressiä.

Traumainformoidun käytäntöjen omaksuminen sote-yksiköissä on tärkeää, mutta se on sitä muissakin yhteiskunnallisissa instituutioissa, kuten kouluissa, poliisivoimissa, palolaitoksessa ja varhaiskasvatuksessa. Tässä hieno skotlantilainen videoa traumainformoidusta työvoimasta. Skotlanti, Kanada ja Yhdysvallat ovat edellä kävijä maita tässä asiassa.

Meidän on opittava pelaamaan moniammatillisesti yhteen ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi vähentääksemme kärsimystä, puuttuaksemme sairastavuuden juurisyihin ja tehdäksemme kustannussäästöjä. Traumainformaatio tarjoaa meille tähän yhteisen moniammatillisen kielen, jota kaikki voivat ymmärtää.

Tarvitsemme traumainformoitua kohtaamista terveydenhoitoon esimerkiksi seuraavista syistä:

  • Tuottaaksemme parempilaatuisia, yksilöllisiä palveluita
  • Saadaksemme aikaan parempia hoitotuloksia
  • Vaaliaksemme omaa ja potilaan mielenterveyttä
  • Vähentääksemme yksilöiden ja yhteisöjen traumaattista stressiä
  • Vähentääksemme omaa ja potilaan päihteiden käyttöä

Joskus työmme voi olla ihmisten parissa raskasta. Kun jaan potilaiden kanssa heidän tarinoitansa, voin joutua maksamaan tästä hinnan. Olen alttiina sijaistraumatisoitumiselle, jolloin alan kantamaan potilaan taakkaa omassa kehossani. Tämä puolestaan voi johtaa kyynistymiseen, empatiauupumukseen  ja loppuunpalamiseen. Traumainformoitu ihmisen kohtaaminen on tärkeää siis myös oman itsen kannalta.

Traumainformoituina voimme oppia parantamaan kimmoisuuttamme  ja vahvistamme itsemme henkistä kasvua yhdessä potilaittemme kanssa. Jotta voimme tarjota parasta hoitoa parantajina, on meidän varmistettava oma turvallisuuden kokemus, itsehoito (esimerkiksi omien rajojen tunnistaminen ja vahvistaminen sopivan vahvuiseksi)  ja yhteisöllinen tukiverkostomme.

Myös (hammas)lääketieteelliset toimenpiteet voivat olla potentiaalisesti psyykkisesti traumatisoivia. Trauma ei ole itse tapahtuma (esimerkiksi vaikea hampaan poisto), vaan tapahtuman aiheuttama tunne- ja reaktiomalli kehossa. Trauma vaikuttaa sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä koko yhteisöllisen ja yksilöllisen identiteettimme muodostukseen. Yksilö mutta myös yhteisö voi siis kantaa traumojen oireita.

img_3980

Kun opimme traumainformoituina tunnistamaan psykologisten haavojen, traumojen, vaikutukset yksilöissä ja yhteisöissä, kasvaa meistä ymmärtäväisempiä ja armollisempia ihmisiä. Voimme katsoa itseämme ja ihmisten välisiä tilanteita ”traumasilmälasien” läpi. Tämä on tärkeää, koska traumaattinen kokemus uhkaa paitsi fyysistä tai emotionaalista hyvinvointia ja se voi herättää myös voimakkaita avuttomuuden, kauhun, ja kontrollin menettämisen pelkoa. Traumaattiset kokemukset voivat merkittävästi muuttaa henkilön käsitystä itsestä, ympäristöstä ja ihmisistä.

Traumaattisten kokemusten kasaantuessa, vaikkapa kiusaamisen, syrjäytymisen ja osattomuuden vuoksi, vasteet kasvavat yhä voimakkaammiksi ja vaikuttavat yhä enemmän yksilön toimintaan. Pitkäaikainen altistuminen traumaattiselle stressille voi vaikuttaa ihmisten kaikkiin elämän osa-alueisiin, mukaan lukien biologinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja emotionaalinen toiminta.

Koska ihmiset, jotka ovat kokeneet useita traumoja, eivät liity maailmaan samalla tavoin kuin ne, joilla ei ole ollut vastaavia kokemuksia, he tarvitsevat palveluita ja vuorovaikutusvasteita, jotka ovat herkkiä heidän kokemuksilleen ja tarpeilleen.

Henkilöstön koulutus ja kokemuksellinen oppiminen ovat ratkaisevia traumainformoituun järjestelmään pääsemiseksi. Traumatietoisuus varmistaa, että kaikki työntekijät työskentelevät samasta ymmärryksestä käsin ja kykenevät tarjoamaan samantyyppisiä traumasensitiivisia vastauksia haastaviin tilanteisiin. Koulutuksen perustaitoihin kuuluu mm. sen ymmärtäminen, mitä on traumaattinen stressi, kuinka se vaikuttaa aivoihin, kehoon, yhteisöön ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tärkeää on myös tunnistaa sijaistraumatisoituminen ja  empatiauupumus.

Traumadynamiikan muutos, joskus  lyhytkin esittelykoulutus, voi aikaan saada muutoksen, jossa henkilöstö voi tulla herkemmäksi tunnehaavojen tunnistamiselle ja kohtaamiselle. Tämän jälkeen on vähemmän todennäköistä, että henkilöstö luo uutta pelkoa tai tavalla tai toisella traumatisoi tarpeettomasti potilaitaan tai  asiakkaitaan. Lisäksi voi olla työyhteisöä eheyttävä kokemus, kun huomaamme katsovamme ”hankalia” asiakkaita ja työtovereita myötätuntoisemmin, ”traumasilmälasien” läpi.

Traumainformoiduksi kasvaminen on sekä yksilö- että yhteisötasolla jatkuva kasvu- ja oppimisprosessi. Yksilö tai yhteisö ei ole koskaan loppuun saakka traumainformoitu. Se on päivästä toiseen tapahtuvaa yksilön tai yhteisön tunnetaitojen kehittämistä, muuttumista ja harjoittelemista kohtaamaan hyväksyvän läsnäolevasti omia ja toisten ihmisten tunnehaavoja.

Traumainformoiduksi kasvaminen on jatkuvaa kehittymistä kohtaamaan myötätuntoisesti, uusin tavoin ja näkökulmin haavoitettuja ihmisiä, myös itseämme. Se on eri tieteiden välisten siltojen rakentamista. Se on saumattoman moniammatillisen yhteistyön kehittymistä, jossa pyrimme eri ammattilaisten kanssa kannattelemaan asiakkaita,  ehkäisemään uusien psyykkisten haavojen syntymistä ja tekemään yhdessä parhaamme vanhojen haavojen arpeutumisen auttamisessa.

 

Koulutusta:

http://iloajatoivoa.fi/event/traumainformoitu-hoito-lasnaoloa-ja-tunnetaitoja-terveydenhoidon-henkilostolle

 

Luettavaa:

https://www.acesconnection.com/blog/trauma-informed-care-toolkits-1

https://www.healthcaretoolbox.org/

https://www.samhsa.gov/nctic

http://whatworksforhealth.wisc.edu/program.php?t1=22&t2=17&t3=122&id=636