Suomeenkin traumainformoitu hoitojärjestelmä?

– Kati Sarvela –

Torstaina sain tilaisuuden olla osallisena Oulussa Duodecimin järjestämällä traumainformoidussa koulutuspilotissa, jota veti psykiatri Anne Pelkonen.  Koulutus oli nimeltään ”Traumainformoitu hoito – Läsnäoloa, myötätuntoa ja tunnetaitoja lääkäreille”. Traumainformoitu sana voi monelle ammattilaiselle ja potilaalle olla hirviö, mutta sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti tunnehaavat huomioivaa hoitamista. Jokaisella meillä on paitsi oma perimämme myös oma tunnehaava- ja kokemushistoriamme, joka vaikuttaa hoitokokemuksiimme ja terveyskäyttäytymiseemme.

Itselleni jäi koulutuksesta miellyttävä jälkitunne.  Vaikuttaa siltä, että terveydenhuollossa ollaan valmiita muutokseen. Toki olen ehkä jäävi tekemään arvioita koulutuksesta, koska olemme osittain Pelkosen kanssa yhdessä kehittäneet koulutusta.

Palautepuheenvuoroissa kävi ilmi, että tällaiselle koulutuksella on ajassamme tilaus. Koulutuspaketti sisälsi teoriaa, harjoituksia ja ryhmäkeskusteluja. Kouluttaja loi välillä ryhmään vilkastakin vuoropuhelua. Itse toin esille, että jokaisen hammaslääkärin (ja tietty koko hammashoitohenkilökunnan) tulisi olla traumainformoitu, koska hammashoitoon liittyy usein tunnehaavojen esiintulo tai uusien sellaisten tuottamisen mahdollisuus. Sitäpaitsi tutkimustenkin mukaan lapsuuden kaltoinkohtelulla ja laiminlyönneillä (ACE) on merkittävä vaikutus paitsi kokonais- myös suun terveyteen. Vieressä istuva gynegologi peesasi asiaa, sanomalla, että niin pitäisi olla myös jokaisen naistentautien lääkärin.

Tarkemmin kun tuntee traumainformoitua hoitamista, sisäistää sen, että koko henkilökunta siivoojasta ylilääkäriin ja vastaanottoapulaiseen tulisi kouluttaa tunnehaavojen huomiointiin. Traumainformoitu hoitaminen on siinä mielessä upea asia, että se antaa potilaille ja asiakkaille,  terveyden-, sosiaalihuollon ammattilaisille sekä opettajille yhteisen kielen. Tunnehaavat ja niiden tuottama kärsimys on yhteinen kaikkien yhteinen haaste. En usko, että on lääketieteellistä alaa, jonka harjoittaja ei hyötyisi traumainformoidusta hoitamisesta. Tuntuu mukavan yhdistävältä sisuskaluissa kun huomaamme, kaikki puhuvamme samaa traumainformoidun viitekehyksen yhteistä kieltä.

On aika koota yhteen se, minkä erityistieteet ovat pirstoneet.

PS. Anne Pelkonen käytti koulutuksensa perustana Sheela Rajan traumainformoidun hoitamisen pyramidimallia, joka löytyy täältä hammashoitopelko-sivuiltakin.