Väärinkäsityksiä traumainformoidusta hoitamisesta

Processed with MOLDIV

— Kati Sarvela—

Väärinkäsitys 1

Kaikilla mielenterveyspotilailla on traumahistoria

Vaikka traumat, tunnehaavat, ovat riskitekijänä monissa mielenterveys- ja oppimishäiriöissä sekä lukuisissa fyysisissä sairauksissa, ne eivät selitä tietenkään kaikkia ihmisen hyvinvointi- ja terveysongelmia. Tosiasia silti on, että parantumattomat tunnehaavat ovat yleisiä. Traumatisoituneelle henkilölle traumainformoitumaton järjestelmä ei tuota riittävän monipuolisia palveluita. Esimerkiksi enemmistöllä mielenterveyspalveluita käyttävistä on traumahistoriaa. Perusterveydenhuollossa, kuten hammashoidossa, käy joka päivä lukuisia henkilöitä, jotka kärsivät parantumattomista tunnehaavoista.

Väärinkäsitys 2

Traumainformoitu järjestelmä sopii vain traumatisoituneille

Traumainformoitu järjestelmä ei ole sama kuin traumojen hoitoon keskittyvä järjestelmä. Traumainformoitu järjestelmä sopii moniin yhteiskunnallisiin instituutioihin, esimerkiksi sote-yksiköihin, kouluihin, varhaiskasvatukseen sekä oikeuslaitokseen. Esimerkiksi Skotlannissa on aktiivinen ruohonjuuritason liike meneillään, jossa pyritään muuttamaan järjestelmää traumainformoiduksi.  Traumainformoidussa järjestelmässä osataan ohjata ihminen asiakaslähtöisesti hänen tarvitsemansa moniammatillisen avun piiriin, tarvittaessa tietysti myös traumaterapiaan. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään järjestelmässä tapahtuvaa potilaiden ja henkilökunnan kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä  sekä pyritään ehkäisemään esimerkiksi kivuliaista toimenpiteistä, pitkällisestä sairaalajaksoista tai sairausdiagnoosesista seuraavia tunnehaavoja.

Väärinkäsitys 3

”Mitä sinulle on tapahtunut?” otetaan kirjaimellisesti

Traumainformoidun järjestelmässä keskeinen kysymyksenasettelu, kun kohdataan haavoittunut asiakas, on  ”Mitä sinulle on tapahtunut?”. Tätä ei kuitenkaan ääneen kysytä, vaan se on orientoitumistapa. Ammattiauttajat ymmärtävät ja sisäistävät toimintaansa, että kokonaisvaltainen hyvinvointi, myös fyysinen terveys, muovautuu paitsi perimän ja terveyskäyttäytymisen myötä, myös sosiaalisessa ja kulttuurissa vuorovaikutuksessa. Hyvä on myös pohtia joskus ”Mitä minulle on tapahtunut?”, kun auttaja reagoi tunnepitoisesti asiakkaaseen.

Väärinkäsitys 4

Traumainformoitu järjestelmä on käsitteellisesti sekava

Traumainformoitua järjestelmää ei opi pelkästään kalvosulkeisissa tai kirjoja lukemalla. Sen sijaan se on systeemisellä tasolla tapahtuva organisaatiokulttuurin muutos, joka tapahtuu  kokemuksellisesti, yhdessä oppien ja uusia innovatiivisia auttamis- ja tukimuotoja etsien. Jos asiaa yrittää opetella vain faktoja opiskelemalla, prosessi voi tuntua sekavalta.

Väärinkäsitys 5

Traumainformoiduksi muututaan yksilötasolla tapahtuvan muutoksen kautta

Vaikka on tärkeää, että yksilötasolla työntekijät ovat traumainformoituja, muutos on systeeminen. Tämä merkitsee sitä, että muutoksen on tapahduttava myös verkostoyhteistyössä, johtamiskäytännöissä ja rakenteissa.

Väärinkäsitys 6

                                             Muutos on jo tapahtunut sotessa

Muutos on Suomessa aluillaan. Soteyksiköt ovat tässä suhteessa vielä hyvin eriarvoisissa asemissa. Suomessa aidosti traumainformoidut yksiköt ovat harvinaisia.

Viime viikolla Trauma- ja kriisikongressissa Oulun vastaanottokeskus kertoi kokemuksistaan traumainformoiduista asiakaspalveluista. He ostavat kuitenkin esim. terveyspalvelunsa ja heidän yhteistyökumppaninsa eivät ole traumainformoituja.

PS. Kuten mainitsin, Skotlanti yksi edelläkävijä maa traumainformoitujen palveluiden suhteen. Tämä video kannattaa katsoa! Tässä puolestaan oma videohaastatteluni traumainformoidusta hammashoidosta. Jos kouluttautuminen kiinnostaa, ilmottaudu kurssillemme tästä.

Lähteenä olen käyttänyt omia kokemuksia sekä artikkelia:  (Mis)understanding trauma-informed approaches in mental health, Angela Sweeney & Danny Taggart, Journal of Mental Health, Oct 2018